Veiledning til skriving av innlegg

 • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
 • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b><img>

  Nettstedet tillater bruk av HTML. Det kan virke uoverskuelig å lære alt om HTML, men det kan være praktisk å kjenne den mest brukte HTML-notasjonen. Denne tabellen gir eksempler på de merker som kan brukes på nettstedet.

  Besøk W3Cs HTML-spesifikasjon for ytterligere opplysninger, eller bruk din foretrukkede søkemotor til å finne nettsteder som forklarer bruken av HTML.

  Beskrivelse av merkeDu skriverDu får
  Ankre brukes til å lage lenker til andre sider.<a href="http://hjemmeundervisning.no">Norsk hjemmeundervisningsforbund</a>Norsk hjemmeundervisningsforbund
  Uthevet<em>Uthevet</em>Uthevet
  Fet<strong>Fet</strong>Fet
  Sitert<cite>Sitert</cite>Sitert
  Kodetekst brukes til å vise programmeringskildekode og liknende<code>Kode</code>Kode
  Usortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ul> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ul>
  • Første punkt
  • Andre punkt
  Sortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ol> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ol>
  1. Første punkt
  2. Andre punkt
  Definisjonslister ligner andre HTML-lister. <dl> begynner definisjonslisten, <dt> begynner definisjonstermen og <dd> begynner beskrivelsen av definisjonen.<dl> <dt>Første ord</dt> <dd>Første definisjon</dd> <dt>Annet ord</dt> <dd>Andre definisjon</dd> </dl>
  Første ord
  Første definisjon
  Annet ord
  Andre definisjon
  Fet<b>Fet</b>Fet
  Ingen hjelp tilgjengelig for merket img.

  De fleste tegnene kan skrives inn direkte uten problemer.

  Hvis du allikevel støter på problemer, kan du prøve å bruke HTML tegnkoder. Bruk f.eks. &amp; for å vise et ampersand & tegn. Se dessuten den komplette liste av tegnkoder. De mest brukte tegnene er:

  TegnbeskrivelseDu skriverDu får
  og-tegnet&amp;&
  Større enn&gt;>
  Mindre enn&lt;<
  Siteringstegn&quot;"
 • Linjer og avsnitt gjenkjennes automatisk. Linjeskiftmerket <br/> samt avsnittsmerkene <p> og </p> settes inn automatisk. Hvis avsnitt ikke gjenkjennes, skal du sette inn et par tomme linjer.