Norsk hjemmeundervisningsforbund er en interesseorganisasjon for hjemmeundervisere, og har som formål å samle, støtte og opplyse om hjemmeundervisning i Norge. NHUF er en frittstående organisasjon som er politisk uavhengig og religiøst/livssynsmessig inkluderende.
Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å bli medlem.

Innlegg:

Hjemmeundervisning i Agderposten

I desember hadde Agderposten to fyldige artikler med fokus på hjemmeundervisning.  Artiklene er ikke tilgjengelige på avisens nettsider, men Norsk hjemmeundervisningsforbund har kontaktet avisen og har fått tilgang til artiklene slik de ble presenterte i papirutgaven.


Nordisk hjemmeundervisning

Det rører seg i de nordiske hjemmeundervisningsmiljøene.  I Sverige er det nå stor aktivitet frem mot høringsfristen for den nye skoleloven 1. Oktober.  ROHUS har mye god informasjon, egen blogg, YouTube kanal, underskriftskampanje og mye mer. 


Interessert i naturen?

6.-9. August arrangeres "De Nordiske Jakt- og Fiskedager" på Norsk Skogmuseum på Elverum. For hjemmeundervisere og andre vil det nok her være gode muligheter for å bli inspirert og for å lære noe nytt!  En insipirerende måte å starte et nytt undervisningsår!?  Se detaljer på www.skogmus.no


Syndicate content