Norsk hjemmeundervisningsforbund er en interesseorganisasjon for hjemmeundervisere, og har som formål å samle, støtte og opplyse om hjemmeundervisning i Norge. NHUF er en frittstående organisasjon som er politisk uavhengig og religiøst/livssynsmessig inkluderende.
Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å bli medlem.

Innlegg:

Sommertreff i privat regi på Moslid.

Familien Endresen, som bor på gården “Moslid” i Telemark, inviterte til et sosialt treff 11.-14.juli 2009.


Støtt svensk hjemmeundervisning

Støtt arbeidet som gjøres i Sverige for å få bevare mulighetene for å hjemmeundervise i den nye svenske skoleloven.  ROHUS - vår svenske søsterorganisasjon, samler inn underskrifter her.


Ny skolelov i Sverige

I Sverige er ny "skolelov" ute på høring.  Hjemmeundervisning er allerede vanskelig i Sverige - med den nye loven blir det i praksis umulig.  I motsetning til de aller fleste vestlige land, har Sverige "skoleplikt" og ikke "læreplikt."


Syndicate content