Om oss.

Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret; Org.nr: 993 105 635. Norsk hjemmeundervisningsforbund (NHUF) er en frittstående interesseorganisasjon for hjemmeundervisere. NHUF er politisk uavhengig og religiøst/livssynsmessig inkluderende. For å bli medlem, må hver familie betale et medlemskap kr 300,- pr år, til kontonr: 0539.63.26711. Organisasjonen ble først etablert på den 10. nasjonale hjemmeundervisningskonferansen i juli 2005, og formelt stiftet 26.juli 2008. For ytterligere detaljer, les våre vedtekter. Formålet til NHUF er å samle, støtte og informere om hjemmeundervisning i Norge:

  • samle hjemmeundervisere ved å gi medlemmene oppdaterte medlemslister, organisere konferanser og sosiale treff
  • støtte familier som hjemmeunderviser ved å svare på hendvendelser av alle typer. Vi kan henvise til ressurspersoner med mye erfaring.
  • informere om hjemmeundervisning via websiden, Facebook, konferanser og sosiale treff.

NHUF ledes av et styre som velges for ett år, av fremmøtte medlemmer på Årsmøtet. For å være medlem, må medlemsavgiften være innbetalt før Årsmøtet begynner. Hver familie har en stemme. Styret består pr i dag av:

  • Jan Tore Halvorsen, Oslo, Leder
  • Mary Jack, Løten, Sekretær
  • Boris Schürmann, Fjellhamar
  • Marianne Røine, Minnesund
  • Hanna Hilt, Oslo, varamedlem
  • Wenche Valand, Oslo, varamedlem

Vi setter pris på ditt medlemskap og dine tilbakemeldinger. Bruk gjerne vår epost for å sende oss noen ord - post(at)nhuf(dot)no. Med hilsen Styret